برچسب های پست ‘امیرحسین یزدان‌بد’

“پونز روی دم گربه” در پنجمین نشست داستان هفت اقلیم

نقد “پونز روی دم گربه” در پنجمین نشست داستان هفت اقلیم- با حضور حسن فرهنگی و امیرحسین یزدان‌بُد- جمعه 7 مرداد- ساعت 17:00

بالاتر از میدان ولیعصر- طبقه فوقانی مرکز خرید دبی- کافه گارنو

شهرهای گمشده

گلف روی باروت
پونز روی دم گربه
صفحه‌ی اصلی
تماس با من
بایگانی
برچسب ها