برچسب های پست ‘آدرین برودی’

یک بازی- یک آس- یک نقل‌قول

Adrien Brody

Adrien Brody

 

هِنری بارث: «برای این‌که از خودمون دفاع کنیم، برای این‌که با این فکرهای احمقانه‌ی سیستم تفکرمون بجنگیم؛ باید خوندن رو یاد بگیریم. تا بتونیم به تخیل‌مون هیجان بدیم، بتونیم شخم بزنیم فهم‌مون رو، باورهامون رو. همه‌مون به این مهارت احتیاج داریم تا از ذهن‌مون دفاع کنیم؛ تا محافظت کنیم ازش.»

 

گُسیختهتونی کای- 2011.

یک بازی- یک آس- یک نقل‌‌قول

 

Adrien Brody

Adrien Brody

 

 

بلوم: «با گفتن به خودت که داستان‌ها یک تَله‌‌ان، سعی کن به یک چیز واقعی برسی.»

 

برادران بلوم-  رایان جوهنسن- 2009.

شهرهای گمشده

گلف روی باروت
پونز روی دم گربه
صفحه‌ی اصلی
تماس با من
بایگانی
برچسب ها