برچسب های پست ‘ادبیات ما’

گُلف روی باروت

اهالی سایت «ادبیات ما» زحمت کشیده‌اند و پرونده‌ای کار کرده‌اند در مورد «گُلف روی باروت». همان ابتدا که سینا حشمدار پیشنهاد این پرونده را داد تنها به یک شرط قبول کردم. گفتم گرچه طبیعی‌ست هرکسی ایرادهای خودش را به کتاب وارد بداند حتی اگر چیزی که می‌نویسد در چهارچوب نقد نباشداما لطفاً در مطلبی به دیگران توهین نشود و ایشان هم پذیرفتند. خُب در یکی از مطالب این شرط رعایت نشده. و البته که توضیحات سینا حشمدار هم من را قانع نکرد.

پرونده را می‌توانید این‌جا بخوانید.

شهرهای گمشده

گلف روی باروت
پونز روی دم گربه
صفحه‌ی اصلی
تماس با من
بایگانی
برچسب ها