برچسب های پست ‘از یادداشت‌های دفترچه‌ی قرمز’

که جفا کنم ولیکن نه تو لایق جفایی

 

Colin Farrell

Colin Farrell

 

خبرت خراب‌تر کرد جراحت جدایی. 

 

مسافری می‌آید

Colin Farrell

Colin Farrell

من از سکوتِ تو بیرون می‌آیم

و می‌دانم آدم‌های زیادی در تو زَجر می‌کشند

و می‌دانم که رفته‌رفته

در این فرشِ کهنه

در این دودکش روبه‌رو

در این درخت باغ‌چه ریشه می‌کنی

و می‌دانم که تو سال‌هاست در من

حرف نمی‌زنی

حرف نمی‌زنی

حرف نمی‌زنی.

شهرام شیدایی- خندیدن درخانه‌ای که می‌سوخت- مؤسسه انتشاراتی کلاغ سفید.

 

*تابستان نزدیک‌تر می‌شود. تو می‌آیی و من بیشتر از هروقت دیگر «شیدایی» می‌خوانم و فکر می‌کنم به صَف‌های بلند مدرسه وقتی‌که مشتم را بلند می‌کردم و محکم می‌گفتم «مرگ بر امریکا».

شهرهای گمشده

گلف روی باروت
پونز روی دم گربه
صفحه‌ی اصلی
تماس با من
بایگانی
برچسب ها