برچسب های پست ‘داستان زیر آب روی لجن‌ها’

داستان”زیر آب، روی لجن‌ها” در رادیو کوچه

 

داستان “زیر آب، روی لجن‌ها” -از مجموعه داستان “پونز روی دم گربه”- را می‌توانید با صدای شهره شعشعانی در رادیو کوچه بشنوید.

 

نقاشی‌ها: اثر دو بیمار از کارگاه نقاشی بیمارستان روانپزشکی رازی .

نقاشی اول: تصویر سمت چپ، نقاشی‌ای‌ست که بیمار در ابتدای ورود به کارگاه با مداد سیاه کشیده و  تا مدت‌ها اصرار به کشیدن آن داشته و نقاشی سمت راست مربوط به یک سال بعد از درمان اوست که با رنگ روغن کشیده شده.  همان‌طور که مربی‌اش می‌گفت در این مرحله سعی داشته به جای قلم از انگشت‌ها استفاده کند. 

نقاشی دوم: اثر بیماری‌ست که خود را “استادِ سَبک”‌ می‌نامید.

شهرهای گمشده

گلف روی باروت
پونز روی دم گربه
صفحه‌ی اصلی
تماس با من
بایگانی
برچسب ها