برچسب های پست ‘رمان‌های جیبی’

ریپلی در جیب

125277

رُمان‌های جیبی خیلی وقت است از یادها رفته‌اند. هر از گاهی می‌شود چندتای‌شان را بین کتاب‌های دست‌دوم پیدا کرد. یکی دو نشر هم، در چند سال اخیر تصمیماتی برایش داشته‌اند. اما قطع جیبی «بازی ریپلی» که نشر هرمس به بازار ارائه کرد یک حُسن دیگر هم داشت و آن جنس کاغذی است که انتخاب شده. سبُکی کتابْ کنار قطعش، انگیزه‌ی بیشتری به شما می‌دهد تا وقتی در یک صفِ شلوغ یا کوپه‌ی قطار ایستاده‌اید کتاب را از کیف‌تان بردارید و بخوانیدش.

گلف روی باروت
پونز روی دم گربه
بایگانی
برچسب ها