برچسب های پست ‘مرتضی کلانتریان’

مرگ کثیف

IMG_6540

کلود: «برای این‌که دیگر طاقت ندارم. برای این‌که شاید آسان‌تر بشود تحمل کرد. ولی روزها و هفته‌ها، و هفته‌ها و ماه‌ها، نشستنو به فروریختن باران در لندن، پاریس، ونیز، چشم دوختن. انتظار نشانه‌ای از زنده بودن تو و زندگی کردن تو را کشیدن

ژان: «ولی من زنده بودم

کلود: «من، من مرده بودم…»

 

مرگ کثیفپییر ژان رمیمرتضی کلانتریانانتشارات آگاه.

شهرهای گمشده

گلف روی باروت
پونز روی دم گربه
صفحه‌ی اصلی
تماس با من
بایگانی
برچسب ها