برچسب های پست ‘هنری میلر’

از نامه‌های آنائيس به هنری میلر

ترجمه: حمیدرضا بابابیگی.

ANNA

از تو بیزارم هِنری!

زیرا نیک می‌دانم هیچ‌کس را هیچ‌وقت چنان دوست نداشتم که تو را.

دل‌تنگِ صدای توام،

دستان‌ات، آغوش‌ات، بدن‌ات

مهربانی‌ات،

خوی وحشی‌ات و خوی نیک‌ات

و بیش از همه

دل‌تنگِ دوستی‌مان.

شهرهای گمشده

گلف روی باروت
پونز روی دم گربه
صفحه‌ی اصلی
تماس با من
بایگانی
برچسب ها